Ile kosztuje odrolnienie działki?

Ile kosztuje odrolnienie działki?

Decydując się na zakup działki rolnej przeznaczonej pod zabudowę domu jedno- lub wielorodzinnego, należy liczyć się z koniecznością jej odrolnienia. Proces ten wiąże się nie tylko ze sporymi kosztami, ale także z wieloma formalnościami oraz długim okresem oczekiwania. Zanim możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, cała procedura może potrwać nawet kilka lat.

Jak wygląda proces odrolnienia działki?

Odrolnienie działki oznacza zmianę przeznaczenia danego gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego. Innymi słowy, jest to przekształcenie działki rolnej w budowlaną. Procedura ta odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym jest zmiana przeznaczenia działki poprzez dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Drugi etap to wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.

Chcąc dokonać odrolnienia działki, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy dany grunt jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tak, wówczas należy sprawdzić, czy MPZP dopuszcza zabudowę na danej działce. W sytuacji, kiedy MPZP nie przewiduje możliwości zabudowy, należy złożyć stosowny wniosek o zmianę istniejącego planu w Urzędzie Gminy, właściwym dla miejsca, gdzie znajduje się nieruchomość. W przypadku, kiedy gmina nie dysponuje miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wówczas należy złożyć wniosek o jego opracowanie.

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, jakie dokumenty będą niezbędne w przypadku konkretnego urzędu. Warto pamiętać, że ewentualne błędy lub braki formalne wydłużą całą procedurę. Najczęściej wśród wymaganych dokumentów należy przedstawić:

 • wniosek o wyłączenie gruntu rolnego;
 • wypis z rejestru gruntów;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • decyzję o warunkach zabudowy;
 • dokument potwierdzający prawa do nieruchomości;
 • dokument określający wartość rynkową działki;
 • projekt zagospodarowania działki.

Po złożeniu kompletu niezbędnych dokumentów należy oczekiwać na decyzję urzędu. Określi on grunty, które podlegają wyłączeniu, ich położenie oraz klasę, a także należność za wyłączenie z produkcji rolnej i wysokość opłat z tytułu wyłączenia.

Odrolnienie działki w mieście

W przypadku, kiedy grunt znajduje się na terenie miasta, wówczas jego wyłączenie z produkcji rolnej (odrolnienie) nie wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przepisy odnoszące się do zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze, nie znajdują zastosowania do działek położonych w obrębie miast. Mowa o tym w art. 10a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ile może trwać odrolnienie?

Przepisy nie regulują ram czasowych, dotyczących odrolnienia działki. Stąd też cała procedura może trwać nawet kilka lat i tak właśnie najczęściej jest. Osoby, które decydują się na zakup działki rolnej z zamiarem jej przekształcenia na budowlaną, muszą liczyć się z długim okresem oczekiwania zanim rozpoczną budowę domu.

Odrolnienie działki – koszty

Koszt odrolnienia działki jest zależny od kilku czynników, przede wszystkim od jej powierzchni oraz klasy działki. W przypadku niewielkich gruntów należy liczyć się z kwotą kilku tysięcy, natomiast większe działki to koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Proces odrolnienia wymaga przeprowadzenia różnych badań i procedur administracyjnych.

Bezpłatne odrolnienie działki

Przepisy przewidują dwa wyjątki zwolnienia z uiszczania należności związanej z odrolnieniem działki. Mowa tutaj o sytuacji, w której wyłączone grunty będą przeznaczone pod zabudowę mieszkalną:

 • do 0,05 ha – budowa domu jednorodzinnego;
 • do 0,02 ha – na każdy lokal mieszkalny – budowa budynku wielorodzinnego.

Koszt odrolnienia działki – kalkulator

W internecie dostępny jest kalkulator, dzięki któremu można obliczyć przybliżony koszt odrolnienia działki.

Ile kosztuje odrolnienie działki klasy 4?

Odrolnienie działki wiąże się ze sporymi kosztami. Należność za 1 ha gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego oraz organicznego należy uiścić opłatę w wysokości:

 • I klasa – 437 170,00 zł
 • II klasa – 378 885,00 zł
 • III a klasa – 320 595,00 zł
 • III b klasa – 262 305,00 zł

Grunty rolne z wytworzonych gleb pochodzenia organicznego:

 • IV a klasa – 204 015,00 zł
 • IV b klasa – 145 725,00 zł
 • V klasa – 116 580,00 zł
 • VI klasa – 87 435,00 zł.

Koszt odrolnienia działki 1000m2

Dla przykładu odrolnienie gruntu rolnego klasy IV a o powierzchni 1000m2 i wartości rynkowej 15 000 zł wynosi:

204 015,00 X 0,1 ha – 15 000 zł = 5401,50 zł – wysokość opłaty jednorazowej.

Należy również doliczyć 10% opłaty rocznej z tej sumy, czyli 540,15 zł.

Odrolnienie działki to czasochłonny i kosztowny proces, który należy uwzględnić przy ewentualnym zakupie nieruchomości. Sama procedura wymaga również dopełnienia wielu formalności oraz skompletowania stosownej dokumentacji.