Klikając "Akceptuję", udzielasz zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących swoich aktywności w Internecie (np. identyfikatory urządzenia, adres IP). Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz w zakładce RODO . Zgoda jest dobrowolna.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu ulepszenia Twojego doświadczenia podczas przeglądania witryny. Wśród nich znajdują się niezbędne pliki cookie, które są przechowywane w Twojej przeglądarce, ponieważ są nieodzowne do działania fundamentalnych funkcji witryny. Dodatkowo, używamy plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej strony internetowej. Te pliki cookie będą zapisywane w Twojej przeglądarce wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody. Masz również możliwość zrezygnowania z tych plików cookie, jednak taka decyzja może wpłynąć na komfort przeglądania strony.

Funkcjonalne (niezbędne)
Analityczne
Marketingowe

Jak wygląda proces przeniesienia własności nieruchomości?

Nabycie nowej nieruchomości to zazwyczaj bardzo szczęśliwy moment dla nowego właściciela. Warto jednak zwrócić uwagę, że proces ten związany jest z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Jednym z zagadnień, na które należy zwrócić szczególną uwagę jest przeniesienie praw własności. Na czym polega ta czynność i co powinny wiedzieć osoby planujące kupić bądź sprzedać nieruchomość?

Czym jest przeniesienie własności nieruchomości?

Przeniesienie praw własności to proces, kiedy prawo do nieruchomości zostaje zniesione z jednej osoby na rzecz drugiej będącej nabywcą. Czynność ta ma miejsce w momencie kupna-sprzedaży nieruchomości. Ponadto do przeniesienia prawa własności dochodzi też w momencie:

  • darowizny – do przeniesienia praw własności niezbędne jest podpisanie umowy darowizny.
  • zamiany – dochodzi tutaj do zamiany mieszkania, natomiast kwestia, czy zamiana ta będzie wiązała się z dopłatą, zależy od wartości mieszkania i decyzji właściciela.
  • zawarcia pomiędzy dwoma stronami innej umowy.

Bardzo ważną informacją jest fakt, że nie można przenieść więcej praw na drugą stronę niż posiadamy, a umowa musi mieć formę aktu notarialnego. Niekiedy od momentu, kiedy poprzedni właściciel zostanie wypisany z księgi wieczystej, a w miejscu tym pojawi się nowy, mija aż 7 miesięcy.

Nabywcą nieruchomości może zostać nie tylko osoba prywatna, ale też skarb państwa, firma, a nawet spółka. Podpisanie umowy przeniesienia praw własności jest, więc bardzo ważnym elementem podczas transakcji nabycia nowego lokalu.

Jak wygląda proces przeniesienia praw własności?

Z pozoru przeniesienie praw własności jest bardzo proste, gdyż wymaga jedynie podpisania stosownej umowy. Warto jednak dodać, że przeniesienie praw własności nie zawsze jest takie łatwe. Problem może pojawić się w momencie, kiedy kupujemy mieszkanie z rynku pierwotnego od dewelopera. Jeżeli w budynku nie zostały wydzielone odrębne lokale przed zawarciem umowy, wtedy podpisuje się umowę ustanawiającą odrębną własność. Poza tym w sytuacji, gdy nie zostanie założona jeszcze księga wieczysta nabywca formalnie nie jest właścicielem lokalu.

Dosyć istotną informacją jest to, że zawierając umowę przedwstępną przyszły właściciel ma pewność, że przeniesienie praw własności nastąpi określonym terminie. Jest to pewna forma zabezpieczenia, dlatego kupując nieruchomość, koniecznie trzeba o tym pamiętać. Ponadto daje to też pewność sprzedawcy, że klient nie wycofa się z transakcji.

Aby przeniesienie praw własności doszło do skutku, należy pamiętać o dostarczeniu odpowiednich dokumentów:

  • dokumentów potwierdzających, że osoba zrzekająca się prawa do nieruchomości jest jej dotychczasowym właścicielem,
  • dowodów tożsamości obu stron transakcji,
  • odpisu z księgi wieczystej (jeśli mieszkanie nie posiada księgi wieczystej wypis z mapy ewidencyjnej gruntu).

Umowa przeniesienia praw własności może być poprzedzona zawarciem:

  • umowy przedwstępnej (nie jest wymagana forma aktu notarialnego),
  • umową deweloperską (wymagana jest umowa w formie aktu notarialnego), która nie przenosi jeszcze praw własności. Umowa ta zazwyczaj jest podpisywana jeszcze w momencie, gdy budynek nie został wybudowany.

Proces przeniesienia praw własności wiąże się także z koniecznością uiszczenia podatku. Podczas zakupu mieszkania kupujący ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Należy również wiedzieć, że w niektórych sytuacjach podatek dotyczy również osoby, która sprzedaje mieszkanie. Zdarza się tak, gdy właściciel mieszkania sprzeda je przed upływem 5 lat od zakupu.

Kiedy przeniesienie prawa własności jest ważne, a kiedy traci ważność?

Przeniesienie prawa własności wchodzi w życie i staje się ważne w momencie podpisania aktu notarialnego. Oczywiście zdarzają się również sytuacje, kiedy przeniesienie praw własności traci ważność. Dzieje się tak w przypadku, gdy kupujący nie zapłaci całej kwoty za nieruchomość lub zostaną ukryte wady mieszkania przed nabywcą. Organem, który stwierdza nieważność prawa własności jest sąd karny bądź cywilny.

Nieważność prawa własności można także stwierdzić, jeśli w imieniu właściciela mieszkania działała osoba, która nie posiadała uprawnień do dopełnienia transakcji kupna-sprzedaży, albo zostały one uzyskane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.