Klikając "Akceptuję", udzielasz zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących swoich aktywności w Internecie (np. identyfikatory urządzenia, adres IP). Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz w zakładce RODO . Zgoda jest dobrowolna.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu ulepszenia Twojego doświadczenia podczas przeglądania witryny. Wśród nich znajdują się niezbędne pliki cookie, które są przechowywane w Twojej przeglądarce, ponieważ są nieodzowne do działania fundamentalnych funkcji witryny. Dodatkowo, używamy plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej strony internetowej. Te pliki cookie będą zapisywane w Twojej przeglądarce wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody. Masz również możliwość zrezygnowania z tych plików cookie, jednak taka decyzja może wpłynąć na komfort przeglądania strony.

Funkcjonalne (niezbędne)
Analityczne
Marketingowe

Na czym polega wynajem okazjonalny?

Właściciele wynajmowanych mieszkań starają się chronić przed nieuczciwymi najemcami. Rośnie liczba osób, które wynajmując swoją nieruchomość, proponują zawarcie umowy najmu okazjonalnego. Tego typu dokument pozwoli uniknąć wielu problemów, ponieważ w dużej mierze, chroni wynajmującego, jednocześnie ograniczając prawa najemcy.


Co to jest wynajem okazjonalny?

Jest to umowa najmu mieszkania, którego właścicielem musi być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej związanej z wynajmowaniem lokali. Mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby prywatne. Najem okazjonalny obejmuje tylko te nieruchomości, które są przeznaczone do celów mieszkalnych, dlatego posługując się tego typu umową, nie można wynająć np. lokalu usługowego. Najemca, podpisując dokumenty, ma obowiązek spisania oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Zapis ten jest zabezpieczeniem dla właścicieli, ponieważ w chwili rozwiązania lub wygaśnięcia umowy (jeśli występują problemy z lokatorami) mogą oni niemal natychmiast wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Jak wygląda umowa najmu okazjonalnego?

Tego typu dokument jest sporządzany w formie pisemnej na czas określony. Maksymalny jego przedział nie może przekroczyć 10 lat. Ma ona identyczną moc prawną, co standardowa umowa. Posiada jednak ważną zaletę dla właścicieli lokali – możliwość szybkiego usunięcia najemcy z lokalu. Po wygaśnięciu ważności dokumentów lokator ma 7 dni na opuszczenie mieszkania. Umowa najmu powinna zawierać:

 • dane właściciela nieruchomości,
 • dane najemcy,
 • dokładny opis wynajmowanego mieszkania (metraż, ilość pomieszczeń wraz z ich przeznaczeniem, dodatkowe powierzchnie należące do mieszkania),
 • stan techniczny mieszkania,
 • okres wynajmu,
 • cena wynajmu,
 • wysokość kaucji,
 • warunki wypowiedzenia umowy.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Podstawowym dokumentem, który należy załączyć do umowy, jest oświadczenie, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opuszczenia i wydania mieszkania. Takie oświadczenie musi być sporządzone w formie aktu notarialnego. Kolejny zapis, który jest niezbędny, dotyczy wskazania lokalu, który osoba wynajmująca będzie mogła zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji. Trzecim koniecznym dokumentem jest zgoda właściciela bądź osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, do której przeprowadzi się lokator w przypadku wykonania egzekucji. W tym oświadczeniu wymagany jest podpis notarialnie poświadczony. Oznacza to, że notariusz potwierdza, iż dana osoba podpisała stosowne dokumenty w jego obecności. Takie poświadczenie może złożyć sam wynajmujący, jeśli posiada inną nieruchomość lub domOstatnią czynnością jest zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego do naczelnika urzędu skarbowego. Wynajmujący ma na to 14 dni od momentu rozpoczęcia najmu.

Jakie są koszta?

Sporządzenie umowy najmu okazjonalnego jest związane z koniecznością wizyty u notariusza. Wiąże się to z uiszczeniem przez najemcę opłaty w wysokości ok. 200-300 zł. Zazwyczaj jednak koszta rozdzielane są na pół pomiędzy strony albo wynajmujący pokrywa je w całości. Należy pamiętać, że z uzyskanego przychodu za najem okazjonalny należy się rozliczyć.

Kiedy można zerwać umowę najmu?

Umowa najmu okazjonalnego może zostać wypowiedziana w 4 przypadkach:

 1. Najemca korzysta z mieszkania w sposób sprzeczny z umową, doprowadza do powstawania szkód w lokalu lub wykracza przeciwko porządkowi domowemu, ignorując przy tym pisemne upomnienia od wynajmującego.
 2. Brak opłaty za czynsz trwające co najmniej trzy pełne okresy rozliczeniowe. Lokator pomimo pisemnego oświadczenia właściciela o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu i wyznaczeniu dodatkowego miesiąca na uregulowanie zaległości nie zapłacił należytej sumy.
 3. Lokator wynajął lub podnajął mieszkanie bądź jego część bez pisemnej zgody właściciela.
 4. W przypadku, kiedy najemca w trakcie trwania umowy utracił możliwość przeprowadzenia się lokalu, do którego miała być wykonana eksmisja i nie dostarczył zaświadczenia ze wskazaniem innego mieszkania.

W przypadku wystąpienia którejś z sytuacji najemca otrzymuje pisemne żądanie, w którym ma nakaz opuszczenia mieszkania. Jeśli tego nie uczyni, właściciel ma prawo wkroczyć na drogę sądową. Sąd rozpoczyna przyspieszoną procedurę eksmisji. Wynajem okazjonalny jest przede wszystkim korzystny dla właścicieli mieszkań, ponieważ pozwala na szybkie pozbycie się lokatora, który nie respektuje zapisów umowy najmu. Jeśli natomiast najemca jest osobą uczciwą, nie musi obawiać się podpisania tego rodzaju dokumentu.