Klikając "Akceptuję", udzielasz zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących swoich aktywności w Internecie (np. identyfikatory urządzenia, adres IP). Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz w zakładce RODO . Zgoda jest dobrowolna.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu ulepszenia Twojego doświadczenia podczas przeglądania witryny. Wśród nich znajdują się niezbędne pliki cookie, które są przechowywane w Twojej przeglądarce, ponieważ są nieodzowne do działania fundamentalnych funkcji witryny. Dodatkowo, używamy plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej strony internetowej. Te pliki cookie będą zapisywane w Twojej przeglądarce wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody. Masz również możliwość zrezygnowania z tych plików cookie, jednak taka decyzja może wpłynąć na komfort przeglądania strony.

Funkcjonalne (niezbędne)
Analityczne
Marketingowe

Podatek od sprzedaży mieszkania ze spadku – co musisz wiedzieć?

Podatek od sprzedaży mieszkania ze spadku – co musisz wiedzieć?

Sprzedaż mieszkania to nie tylko dodatkowe pieniądze, ale przede wszystkim liczne formalności, których trzeba dokonać. Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie korzystniejsze przepisy, dotyczące opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Odnoszą się one również do tych otrzymanych w spadku.

Podatek od sprzedaży mieszkania ze spadku – co mówią przepisy?

Przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, zmieniły zasady płacenia podatku. Do 2019 r. spadkobierca chcący spieniężyć mieszkanie przed upływem 5 lat od końca roku, w którym otrzymał spadek, musiał zapłacić podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości w wysokości 19%. Po zmianie przepisów czas 5 lat naliczany jest od roku, w którym spadkodawca wszedł w posiadanie danej własności (zakup lub wybudowanie). Ważny jest fakt, że okres należy liczyć od końca roku kalendarzowego, niezależnie od miesiąca nabycia.

Przykład: jeśli nieruchomość została nabyta w 2015 roku, to sprzedaż odziedziczonego mieszkania w 2021 roku nie będzie wiązała się z koniecznością zapłaty podatku. Jeśli nabycie nastąpiło w 2016 roku, to spieniężenie bez dodatkowych opłat będzie możliwe w 2022 roku.

Zmiany dotyczą wszystkich osób, które chcą sprzedać nieruchomość otrzymaną w spadku po 1 stycznia 2019 roku.

Kiedy można sprzedać odziedziczone mieszkanie?

Prawo dotyczące własności oraz sprzedaży nieruchomości przysługuje spadkobiercy od momentu nabycia spadku. Chcący spieniężyć nieruchomość, która została nabyta, konieczne będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do rozporządzania daną własnością. Chcący je uzyskać, należy udać się do notariusza. To rozwiązanie jest najszybsze. W przypadku, kiedy jest więcej niż jedna osoba dziedzicząca, do kancelarii muszą przybyć wszyscy spadkobiercy. W momencie poświadczenia u notariusza przyjęcia spadku i nabycia danej nieruchomości można ją od razu sprzedać. Drugą sposobnością jest droga sądowa. Jednak w tym przypadku postępowanie może trwać nawet kilka lat. Następnie należy złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego. Czas na jej dostarczenie wynosi do pół roku od uzyskanego poświadczenia dziedziczenia u notariusza lub uprawomocnienia się wyroku sądu. W przypadku niedopełnienia tej formalności może zostać nałożona kara pieniężna.

Oprócz aktu potwierdzającego nabycie spadku, konieczne będą:

  • dokument potwierdzający brak zaległości finansowych względem wspólnoty bądź spółdzielni,
  • zaświadczenie o wymeldowaniu lokatorów danego mieszkania, a także odpis z księgi wieczystej, w przypadku kiedy lokal go posiada.

W polskim prawie nie ma przepisów, które ograniczałyby możliwości zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku. Spadkobierca ma prawo rozporządzać nią zgodnie z własną wolą. Sprzedaż takiego mieszkania nie jest trudna, należy jednak dokonać wszystkich niezbędnych formalności.

Kiedy można sprzedać spadek bez podatku?

Konieczność zapłaty podatku od sprzedaży odziedziczonego mieszkania obowiązuje przed upływem 5 lat od momentu nabycia go przez spadkodawcę. Chcąc uniknąć jego zapłaty, należy odczekać określony w przepisach czas i spieniężyć nieruchomość bez potrzeby uiszczania dodatkowych opłat. W sytuacji szybkiej sprzedaży (nie upłynął okres 5 lat) konieczne będzie wniesienie opłaty podatkowej do Urzędu Skarbowego w wysokości 19%.
Czas określony w ustawie liczy się od momentu nabycia danej nieruchomości przez spadkodawcę – nie od momentu otrzymania spadku.

Z kolei pięcioletni okres jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia nieruchomości przez spadkodawcę – nie spadkobiercę.

Zwolnione z konieczności zapłaty podatku mogą być również osoby, które zadeklarują, że środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, czyli:

Wszystkie te postępowania muszą być udokumentowane np. poprzez: fakturę VAT czy akt notarialny, a pozyskane środki muszą zostać wydane nie później niż w ciągu 3 lat od momentu zbycia nieruchomości spadkowej.

Warto wiedzieć także, że jeśli osoba, po której się odziedziczyło nieruchomość była właścicielem nieprzerwanie przez przynajmniej 5 lat podatkowych poprzedzających nastanie prawa do spadku (śmierci) to spadkobiercy mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od wzbogacenia

Nowelizacja przepisów sprawiła, że są one korzystniejsze dla spadkobierców. Praktyka pokazuje, że tylko w nielicznych przypadkach, konieczna jest zapłata podatku od sprzedaży danej nieruchomości. Często zdarza się, że zaraz po nabyciu spadku możliwe jest jego spieniężenie. Wymaga to jednak dopełnienia wielu formalności, które mogą być skomplikowane. W takiej sytuacji warto zasięgnąć pomocy specjalistów.